Tartalom"Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat."(Buddha)

Élet mint cél


Életemben a legjobbat tanácsot apám adta. Azt mondta: "Csinálhatsz bármit, csak 65 évesen ne úgy ébredj fel, hogy azon gondolkodsz, mit kellett volna kezdened az életeddel." (George Clooney)


"Csak azért 
Az egyetlen napért 
Érdemes volt megszületnem, 
Amikor szeretni tudtam, 
És szeretnek-e, nem kérdeztem."

Weöres Sándor 
Könyvek lelke


"A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag"
Gárdonyi Géza

Méder Áron tollából...


"Az élet nem arról szól, hogy várjuk a vihar elvonulását, hanem arról, hogy megtanuljuk hogyan kell táncolni az esoben."

"A dongó szárnyfelülete 0,7 cm2, teljes súlya 1,2 gramm. Az aerodinamika ismert törvényei szerint ilyen feltételek mellett lehetetlen repülni. A dongó viszont ezt nem tudja, egyszeruen csak repül."

"az óceán nem rosszindulatú, nagyon őszinte, itt soha nincs hazugság, csalás, kétszínűség... itt mindig az látszik, ami van, egy valóság van. Én ezért szeretem"

"Légy az, aki vagy. Sose akarj más lenni, és akkor érett leszel. Az érettség nem más, mint hogy elfogadod az önmagaddá válással járó felelosséget, bármi legyen is az ára. Mindent kockára teszel, csak, hogy önmagad lehess - errol szól az érettség." (Osho)

"Minden dolog azé, aki odaadja." (Hamvas)

"Egyszer. Mindig csak egyszer. Mindig eloször, mindig utoljára. Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság... a küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni. Élve meghalni, vagy meghalva élni. Aki ezt elérte, szabad. És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet."(Hamvas)

"Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni abban, hogy rátaláljon önmagán belül." (Galileo Galilei)

http://www.meder.hu/
Akkor a Papnő szólott: Beszélj nekünk az Imádságról.  És ő válaszolt, mondván: 
Szomorúságtokban és szükségtekben imádkoztok; vajha imádkoznátok örömetek és bőségetek teljében is.  Mert mi egyéb az imádság, mint önmagatok kiterjesztése az eleven éterbe? És ha megnyugtatásodra szolgál sötétségedet a térbe kiöntened, azonképpen örömödre szolgál szívednek hajnalát önteni ki.  És ha csupán sírni vagy képes, amikor lelked imádkozásra szólít, szólítson akkor újra és újra, mindaddig, míg végül kacagva is imádkozol. Imádságoddal fölemelkedel, hogy a légben egyesülj azokkal, akik ugyanakkor imádkoznak, s akikkel csak az imádkozásban találkozol.  Ezért látogatásod a láthatatlan templomban ne légyen egyéb, mint átlényegülés és édes eggyéválás.

Mert ha csupán kérni lépsz be abba a templomba, néked nem adatik; És ha magadat megalázni lépsz be oda, föl nem emeltetel; Még ha csupán mások javáért könyörögni lépsz is be, meg nem hallgattatol.
Nem taníthatom meg nektek, szavakkal miként imádkozzatok.  Isten nem hallgat szavaitokra, kivéve, ha Ő maga nyilatkozik meg a ti ajkatok által.  És nem taníthatom meg nektek a tengerek imádságát, sem az erdőkét és a hegyekét.  De ti, akik hegyekből és erdőkből és tengerekből születtetek, szívetekben megtalálhatjátok az ő imádságukat, És ha csupán az éjszaka csendjére figyelmeztek, meghalljátok majd, amint csendben ezt mondják: 


-Istenünk, aki önmagunk szárnyaló lénye vagy, a te akaratod akar mibennünk, 
-A te vágyad vágyakozik mibennünk, 
-A te bennünk munkáló szándékod változtatja éjszakáinkat, melyek a te éjszakáid, nappalainkká, melyek a te nappalaid.  
-Nem kérhetünk semmit tetőled, hiszen ismered kívánságainkat, még előbb, semmint megszületnének, 
-Te vagy a mi kívánságunk; s ha önmagadból többet adsz, mindent megadsz nekünk.

"A szabály semmit sem ér, ha elhatározás-szerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman, hajlékonyan támogat."

Weöres Sándor