Tartalom

Krishnamurti, 1929Nem vagyok guru, nincsenek tanítványaim, nem vagyok igazságok megtestesítő bölcse. Mindannyian, emberi kondícióinknál fogva tanítványok vagyunk, az Igazság tanítványai. De az Igazságot soha nem egy személyben kell keresni. Nem leszek mankója senkinek.
Soha nem mondtam, hogy nincs Isten, csak azt mondtam, hogy Isten annyiban létezik, amennyiben az emberi lényben manifesztálódik.
Nincs jóság és nincs gonoszság. Jóság az, amitől nem félünk. Gonoszság az, amitől rettegünk. Ha levetjük ezt a rettegést, akkor betöltjük az ember spirituális végzetét...
Ne azt kérdezzétek, ki vagyok én. Soha nem fogjátok megtudni. Kétezren ültök itt velem szemben, ha megértenétek, miről beszélek, holnapra átformálhatnátok a világot...
Az Igazság törvénytelen föld, nincs kitaposott út, sem egyház, sem szekta nem vezethet el hozzá. Ha hiszel valamiben, kérlek, ne szervezd azonnal valamivé azt, amiben hiszel: ezzel megölöd...
Tizennyolc éve várjátok a Világtanítót, hogy végre megszólaljon, és legyen mire figyelnetek, legyen kit követnetek.
Amíg ez a figyelem külső forrásokból táplálkozik, a Lényeggel soha nem léphet kapcsolatba. Állandó függőségben éltek: mástól várjátok a spirituális útmutatást, megint mástól a boldogságot, az együvé tartozás biztonságát. Mindez nem más, mint végzetes, félelem szülte félreértés, káprázat, mely tökéletesen elfedi előletek a lényeget."Bontsd szét személyedet és beléd tódul a világ.
Bontsd szét a személyeddé vált világot és beléd tódul a teljesség."
Weöres Sándor

Te és Én
Ki minek gondol, az vagyok annak... 

Mért gondolsz különc rokontalannak? 
Jelet látsz gyűlni a homlokomra: 
Te vagy magad, ki e jelet vonja. 

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik, 
Mert fénye-árnya terád sugárzik. 
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról: 
Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.


"Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett, vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak."
Weöres SándorA mai napra


"A szeretet nem ismeri a múlt időt!"

-Müller Péter:Isten bohócai-

Semmit nem lehet megtanítani egy embernek.

Csak segíteni abban, hogy rátaláljon önmagán belül.

Galileo GalileiVigyázz a testedre, mert ez az egyetlen hely, ahol élhetsz!!Keverd a szíved napsugár közé,

készíts belőle lángvirágot
s aki a földön mellén viseli
és hevét kibírja, Ő a párod.

Weöres Sándor
Életünk tenyerénAmikor egy idegennel találkozunk, akkor első benyomásaink alapján ítéljük meg, hogy szimpatikus-e vagy sem. Ezt nemcsak a külső, az arckifejezés, vagy az illető hangneme határozza meg, hanem a kézfogása is. De ha már ismert barátainkkal találkozunk, akkor is sokat megtudhatunk róluk egyetlen kézfogásból. Nézzünk néhány példát:· Az akaratteljes kézszorítású ember erős, bátor, határozott személyiségű.· A nedves, nyugtalan tapintásúak ideges, szorongó személyiségek.·  A puha, sima tapintású, rövid, határozott kézfogású egyének áldozatkészek, kitartóak és családszeretők.· A nem viszonzott kézfogás megbízhatatlan, alattomos, kiszámíthatatlan személyre utal.· A durva, erős, kemény kézfogás alacsony intelligenciájú tulajdonost jellemez.· A két kézzel történő kézfogás lelkes tiszteletet, erős vonzalmat és rokonszenvet jelez.
A nagy tenyértől a kemény kézig
A kezek felépítése leleplezheti belső vonásainkat, de azt is elárulja, milyen munkát végzünk a hétköznapokban.· Nagy kezű emberek türelmes, aprólékos munkavégzésre hajlamosak. Ha feltűnően, ormótlanul hatalmas, akkor tulajdonosuk gátlástalan, erőszakos, veszekedő típusú.· Keskeny, hosszú kezűek nehéz természetűek, bátortalanok. Ha a kéz túl kicsi, túlzott érzékenység jellemzi tulajdonosát.· Puha, lágy kezűek változó hangulatú, kényelemszerető, sőt izgalomkerülő személyiségek, akik könnyen sértődnek és erősen gyanakvók. Általában jó ízlésük van, fogékonyak a környezetükre.· Kis kezű emberek széles látókörűek, nagy eszmék hordozói lehetnek, de nem mindig reálisak. Gyakran fecsegő, kritikus alkatúak, mindenbe beleütik az orrukat. Ha a kéz túlzottan rövid és vékony, akkor agresszív és zsugori hajlamok rejtőznek tulajdonosukban.· Kemény kezűek a kemény kéz hatalmas munkakedvet, nagy vitalitást tanúsít. Általában szeretik a sportolást és a kétkezi munkát. Duzzadnak az energiától néha a többiek rovására is. A száraz, karomjellegű kéz rosszindulatot és garasoskodást is jelez, a meleg, kemény kéz pedig szorgalmat, önzetlenséget, néha heves indulatokat.
A mindentudó ujjak
Az ujjak alakja határozza meg, hogy a kéz melyik típushoz sorolható. Az ujjak hossza rendszerint megegyezik a tenyér hosszúságával. Az ujjak ugyanis a személyiség jegyeit mutatják, a tenyér pedig a gyakorlatiasság, az anyagiasság jellemzője. Ennek megfelelően a hosszabb ujjak a szellemi életformára való hajlást jelzik rövidebb tenyér esetén, ám a nagy tenyér rövid ujjakkal az anyagi földhözragadtság, a gyakorlatias életmód kifejezője. Ha a tenyér hossza megegyezik a középső ujj hosszával, akkor általában egyensúlyban van az anyagiasság a szellemiességgel.
A hüvelykujj alsó íze a logikát, a felső íze az akaratot jelzi. A mutatóujj három íze a vallást, az ambíciót és az érzékiséget; a középső ujjé a koncentrációt, a megfontoltságot, a kísérletező kedvet fejezi ki. A gyűrűsujjon a művészi tehetséget, a kritikai érzéket és a sikert, a kisujjon a tanulást, a spekulációt és az éleselméjűséget találjuk. Összefoglalva tehát: az ujjak első percei az ösztönről, a második percek a felfogóképességről, a harmadik (legtávolabbi) percek az értelemről nyújtanak sokoldalú információt.
A tenyér fő- és mellékvonalai
Nemcsak a tenyér dombjainak van nevük, amelyeket a bolygókról kaptak, hanem minden állandó vonalnak is. Sőt, az sem mindegy, hogy a vonalakat milyen haladási irányban vizsgáljuk, hiszen például a kormeghatározásnál a betegségek fellelési helyeinek megállapításához a vonal kezdetétől kell a számítást végezni. Vannak fővonalak és mellékvonalak, amelyek a következő elnevezéseket kapták:
Fővonalak: Életvonal, Fejvonal, Szív- vagy Szerelemvonal, Sorsvonal, Apollóvonal, Egészség- vagy Májvonal.
Mellékvonal: Uránusz-vonal, Neptun-vonal, Mars-vonal, Vénusz-öv, sikervonalak, erotika-vonalak, viszonyvonalak, a gyermekáldás vonalai, utazásvonal, Salamon-gyűrű, csuklóvonalak.
Néhány érdekesség
· Ha a Házasságvonal tiszta, hosszú és egyenes, boldog és elégedett, szexualitással és érzelmi tartalommal kellően feltöltött kapcsolatról lesz szó. A Kapcsolatvonalon megjelenő függőleges vonalkák a házasság akadályát és a tartós kapcsolat kialakulását gátló tényezőket jelzik. A töredezett, szakadozott Házasságvonal válást, a szeretett személytől való elszakadást jelenti.· Egyenes, szép vonalú Májvonal jó kedélyállapotra, egészséges gondolkodásra és életmódra utal.· Ha a Házasságvonal becsatlakozik a Májvonalba, egyértelműen jó, anyagiakban gyümölcsöző családi kapcsolatok megvalósulása várható.· A Jupiter-dombról induló Fejvonal, amely az Életvonalat nem érinti, erős ambíciót, törtetést jelent.· Ha a Fejvonal és az Életvonal sokáig együtt halad, akár a tenyér közepéig is ugyanazon a nyomvonalon, akkor nagyon zárkózott, kevés önbizalommal rendelkező, magánykedvelő személyiséggel állunk szemben.


A mai napra


"A társadalom fél, nagyon fél azoktól, akik ismerik önmagukat. Nekik ugyanis van egyfajta hatalmuk, egyfajta aurájuk és vonzerejük, azaz karizmájuk, ami képes a fiatal, még életteli embereket kiemelni a hagyományos rabságból...

Egy megvilágosodott embert nem lehet rabszolgává tenni. Ez a probléma: őt nem lehet bebörtönözni...
Mindenképpen nehéz befogadni egy olyan géniuszt, aki tud valamit a bensőről, hiszen belőle elkerülhetetlenül felforgató erő lesz. A tömegek nem akarják, hogy háborgassák őket, még akkor sem, ha épp boldogtalanok: mert boldogtalanok ugyan, de hozzá vannak szokva a boldogtalanságukhoz. És így mindenki, aki nem boldogtalan, idegennek tűnik számukra.
A megvilágosodott ember a legnagyobb idegen a világon: úgy tűnik, ő senkihez nem tartozik. Nincs az a szervezet, nincs az a közösség, nincs az a társadalom vagy nemzet, mely korlátok közé szorítaná."

EGYszerű"Ha valami bonyolult, akkor az az egotól származik. A lélek egyszerű."